Egy új nap sugarai...

 Gyakran, ha fotózni megyek, azt hajnalban teszem. Akkor olyan csöndes minden. Akkor valami újat vár az ember. Egy új napot, egy új reményt. Amikor a nap sugarai azon a napon először világítják meg a dombokat és a rétet, amikor először érik a leveleket és a bennük rejtőző csodálatos világot, akkor az olyan különleges, olyan bátorító. Gyakran jutnak eszembe ilyenkor sorok a Bibliából, hisz azok is egy szebb hajnalt, egy szebb napot igérnek.

1. Zsoltárok könyve 91: 8-10


 ...Mert azt mondtad te: Az Úr az én oltalmam, a Felségest választottad a te hajlékoddá: Nem illet téged a veszedelem, és csapás nem közelget a te sátorodhoz, mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden útadban...


Keleti-Bakony, Bakonynána, malomépület a Gaja-patak partján

2. Ézsaiás 21:8


Uram, az őrtoronyban állok szüntelen napestig, és őrhelyemen állok egész éjszakákon.

Sóstói Természetvédelmi Terület, Székesfehérvár, Kócsag torony


3. Ézsaiás 40:31

...De akik az Úrban bíznak, erejök megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el!...

Felkelő nap, Székesfehérvár-Kisfalud

4. Lukács 10:2

...Monda azért nékik: Az aratni való sok, de a munkás kevés, kérjétek azért az aratásnak Urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába...

Hajnali fényáradatben az érlelődő búza, Lovasberény határában

5. Zsoltárok könyve 136: 7-8
...Aki teremtette a nagy világító testeket; mert örökkévaló az ő kegyelme. A napot, hogy uralkodjék nappal, mert örökkévaló az ő kegyelme...


Magyas-Bakony, Ráktanya, a felkelő nap
6. Mózes első könyve 1:30

...A föld minden vadainak pedig, és az ég minden madarainak, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatoknak, amelyekben élő lélek van, a zöld füveket adom eledelül. És úgy lőn...


Hajnalban legelésző dámszarvas tehenek a lucernásban, Lovasberényi Erdészet
7.Habakuk 3:4

...Ragyogása, mint a napé, sugarak támadnak mellőle; és ott van az ő hatalmának rejteke...


Magyas-Bakony, Ráktanya, a nap első sugarai

Fotók: Nagy Gábor