Tüske a törökök szemében

A várpalotai Thury-vár
írta: Nagy Gábor
képek: Nagy Gábor, Civertan Grafikai Stúdió www.legifoto.com

  Székesfehérvár és Veszprém, a királyok és királynők városa közötti, fontos útvonalon a 13. században a Bakony lankáin egy kicsinyke vár épült. közel száz évvel később Bátorkő néven nevezik a Keleti-Bakony szirtjein magasodó erődítményt. A dolomit sziklacsúcsok azonban nem teszik lehetővé, hogy a várat tovább fejlesszék, ezért a 14. században az Újlaki család a Bakony domborulatai melletti medencében építtet magának egy u alaprajzú épületet. Ez a mai várpalotai vár alapja. 

  1397-ben említik az erődítményt először egy oklevélben palota néven. Újlaki Miklós 1445 előtt egy kör alaprajzú toronnyal, és egy kapuvédművel is megerősíti. Az 1445-ben rendeletet hoztak, hogy az engedély nélkül, vagy zavaros körülmények között épített várakat földig kell rombolni. A palotai várat, öt másik társával együtt azonban nem tették a földdel egyenlővé. Az Újlaki család, aki a kora legnagyobb füldesúri hatalommal bíró családja volt 1526-ig, kihalásáig a vár birtokosa volt. Nevükhöz fűződik a monda, miszerint magát Mátyás királyt is megvendégelték e falak között, sőt Beatrix itt készült a fehérvári esküvőre és koronázásra, de ide küldte csapatait a koronáért Mátyás halála után, amit Corvin János a vérrontás elkerülése végett át is adott, lemondva így a trónról. Egy újraházasodás révén a vár tulajdonjoga Móré Lászlóhoz került, a pécsi püspök testvéréhez. Móré részt vett a mohácsi csatában, és neve szerepel az Egri csillagokban is. Ellene Szapolyai János 1533-ban sereget küld. Amikor a vár elveszni látszik, ő gyermekeit és vagyonát hátrahagyva menekül el. Később török fogságba esve Török Bálinttal és Maylád Istvánnal együtt, az isztambuli Héttoronyban hal meg.
    A török 1543-ban Székesfehérvár eleste után próbálkozik az első ostrommal. A török támadása sikertelen volt. 1552-ben elesik Veszprém is, ezzel a palotai vár a Dunántúl legfontosabb végvára lesz. Velicsán fehérvári bég több sikertelen támadást is intéz a vár ellen. 1558 után kerül királyi kézbe Palota a Podmaniczky család után. Első kapitánya Thury György lesz.  Arszlán budai pasa, még Szulejmán nagy seregének megérkezése előtt megpróbálkozik a Fehérvár és Veszprém közötti tüske felszámolásával. A vár ekkor már négy saroktoronnyal és a várat körülvevő védművel, vizesárokkal rendelkezik. Thury már rettegett hírű lovag és bajvívó volt. több tucat sikeres portyát vezetett a törökök által uralt területekre, sőt egy időben Székesfehérvár várának visszafoglalását is kitűzte célul, amihez több oldalról, még a koronázóváros magyar lakosságától is kapott volna segítséget, de a bécsi bürokrácia, túl nagy feltételekhez kötötte az ostromot. Egy évre rá már maga Thury kényszerült segítséget kérni, mert a hatalmas török ostromsereg megérkezett a vár alá, 1566. június 5.-én. Arszlán pasa serege nagy sikerekkel lövette a várat, amikor Thury Bécsbe küldette felmentő csapatokért két emberét. A bécsi segítség minden bizonnyal későn érkezett volna, ha a győri vár megerősítéséhez faanyagot szállító parsztok, szekerek, tábortűzek nem tévesztik meg a török hordát. Arszlán emberei között zendülés tört ki, aki ezért kénytelen volt elvonulni a vár falai alól. Szulejmán ezért kivégeztette. Thury pedig felmentést kért a kapitányi tisztségből, helyét öccse vette át. 1567-ben volt még egy próbálkozása a töröknek, de ez is sikertelen volt.
   1573-tól Pállfy Tamás védte a várat. Több sikeres portyát is vezetett a törökök ellen, és amikor a törökök ezt viszonozni szerették volna, csupán harminc emberrel is megvédte Palotát. 1593-ban kerül török kézre a vár. 1687-es végleges felszabadulása előtt többször cserél gazdát a keresztény és a török csapatok között. 
 I. Lipót elrendelte ugyan a lerombolását (megannyi vár megsemmisítésére ad parancsot), de a szabadságharc megakadályozza ebben. A földbirtokos Zichy család barokk várkastéllyá alakíttatja.
A 20 századra teljesen lepusztult, de ma régi fényében a Dunántúl egyik legépebben megmaradt középkori épületeként, több Kiállításnak is helyt ad, valamint nyaranként várjátékok, kulturális rendezvények helyszíne.
Látványtérképek rendelhetők: www.var-webaruhaz.hu